• Hjem
  • Udforsk
  • Brug
  • Anvend
  • Behandlere
  • Køb dit eget
  • Dele
.

Belyst teststrimmelport

Måling i mørke:

Dit apparat har en belyst teststrimmelport, så du kan foretage måling i mørke.

Mens apparatet er slukket, skal du trykke på menuknappen to gange med 1 sekunds mellemrum for at tænde for strimmelportlyset. Når du indsætter en teststrimmel, kommer skærmen til syne. Når strimlen er forsynet med blod, slukker lyset. Fortsæt måleproceduren.

Med to hurtige tryk på menuknappen slukkes lyset.

TIPS:

Pas på, at der ikke løber væske ind ved knapperne, USB-hætten eller strimmelporten. Det kan medføre funktionsfejl.

Hvis du vil måle i mørke, kan du aktivere lyset på teststrimmelporten  ved at trykke på menuknappen to gange

Download brugervejledningen for at få yderligere oplysninger.
Lær om måling af dit blodsukkerniveau med Bayers CONTOUR® apparat.